GEOSTANDARD Sp. z o.o.

O nasOferta-laboratoriaOfertaOferta-CPTRealizacjePracaKontakt

Firma GEOSTANDARD od lat prowadzi działalność w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki i geologii złóż na podstawie norm polskich i UE. Obecnie działalność spółki nakierowana jest na kompleksową obsługę inwestycji drogowo-mostowych i kolejowych w zakresie badań laboratoryjnych.

GEOSTANDARD posiada własne stacjonarne oraz polowe laboratoria badawcze, wyposażone w sprzęt niezbędny do przeprowadzania specjalistycznych badań drogowych. Nasze badania wykonujemy z należytą starannością.

GEOSTANDARD spełnia europejskie standardy w zakresie prac badawczych, prac projektowych, geotechniki, prac budowlanych.

Oferujemy

 • obsługę laboratoryjną inwestycji drogowo-mostowych i kolejowych
 • obsługę geotechniczną w zakresie robót ziemnych
 • badania polowe
 • odbiory makroniwelacji
 • nadzory geotechniczne inwestycji budowlanych
 • badania sondą CPT, CPTU i DPSH
 • badania radarem GPR
 • badania stateczności skarp Fs
 • ekspertyzy obiektów inżynierskich
 • wiercenia w betonie i skałach w technologii diamentowej maszynami HILTI
 • poszukiwanie złóż kopalin
 • prowadzenie procedury koncesyjnej złóż

Wykonujemy

 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie pod obiekty budowlane, drogi, mosty, lotniska
 • wiercenia technologią HILTI
 • ekspertyzy stanu obiektów inżynierskich mostów, wiaduktów, posadzek przemysłowych
 • projekty posadzek
 • wiercenia złożowe poszukiwawcze
 • dokumentacje geologiczne złóż

Copyright © Geostandard 2007-2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt - Art Graphics